ALGEMENE VOORWAARDEN VOICE•MIND•BODY 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle live evenementen en online programma’s die door VoiceMindBody worden georganiseerd en aangeboden. VoiceMindBody organiseert live evenementen en biedt online workshops en klankmeditaties aan ook biedt VoiceMindBody een abonnement met toegang tot ons platform. Deelnemers die een ticket kopen voor een live evenement of toegang kopen tot een online online workshop, klankmeditatie of een abonnement gaan akkoord met deze algemene voorwaarden.

Betaling Workshops en klankmeditaties
Betaling van het programma gebeurt via de webshop bij aankoop van het programma. De deelnemer ontvangt hiervoor een factuur. Indien termijnbetalingen mogelijk zijn, dan gaat een deelnemer door de eerste termijnbetaling akkoord dat VoiceMindBody volgende termijnen automatisch mag incasseren. Indien volgende termijnen niet geïncasseerd kunnen worden, zal de toegang tot het programma worden beëindigd. Het is dan helaas niet meer mogelijk om het programma te volgen. Ook is toegang tot delen van het programma niet meer mogelijk. Door akkoord te gaan met betaling in termijnen is een deelnemer hiervan op de hoogte. 

Betaling van de toegang tot het VoiceMindBody-platform
Betaling van de portal gebeurt via een maandelijkse of jaarlijks abonnement. Dit abonnement is elk moment opzegbaar met de minimale periode van een maand of jaar (indien jaarabonnement). De deelnemer kan dit zelf online regelen.

Gebruiksrecht beeld, audio en materiaal
Het is een deelnemer van een online programma niet toegestaan om werkboeken, afbeeldingen, beelden of de inhoudelijke informatie die de deelnemer ten behoeve van het programma worden aangeboden voor commerciële doeleinden te gebruiken, te bewerken of anderszins te gebruiken of te publiceren, tenzij VoiceMindBody hiervoor vooraf schriftelijk toestemming heeft verleend. Overtreding hiervan zal in alle gevallen juridische gevolgen hebben.

Het is wel toegestaan om foto’s van afbeeldingen te maken en te publiceren via persoonlijke social media (zonder commerciële doeleinden). Ook is het toegestaan om foto’s te maken tijdens het evenement die via persoonlijke social media gedeeld mogen worden.

Live evenementen
Van al onze evenementen staat op onze website omschreven wat een deelnemer van het evenement kan verwachten en wat de kosten zijn voor deelname.

Verhindering live event
Tickets die zijn gekocht voor een VoiceMindBody event staan op naam. Tot 14 dagen voor het evenement is het mogelijk om een ticket te annuleren. Hiervoor wordt 20 euro administratiekosten in rekening gebracht. Vanaf 14 dagen voor het evenement geeft VoiceMindBody geen geld terug. Wel is het mogelijk om je ticket over te dragen aan iemand anders. Zie punt overdragen ticket. Indien je als deelnemer verhinderd bent om aanwezig te zijn bij een evenement waarvoor je een ticket (deelnamebewijs) hebt gekocht, neem dan contact op met ons team op

Overdragen ticket
Indien je als deelnemer verhinderd bent om aanwezig te zijn bij een evenement waarvoor je een ticket (deelnamebewijs) hebt gekocht, is het mogelijk je ticket over te dragen aan iemand anders. Als deelnemer draag je zelf een vervangende deelnemer aan. Het overdragen van een ticket is mogelijk tot 5 dagen voor het evenement. Voor het overdragen van een ticket wordt 20 euro administratiekosten in rekening gebracht. Neem in dit geval contact op met ons team.

Wijziging evenement
Indien een live evenement door omstandigheden niet kan doorgaan, zal VoiceMindBody elke deelnemer een ticket aanbieden voor een volgend gelijkwaardig evenement. VoiceMindBody zal ervoor zorgdragen dat iedere deelnemer tijdig op de hoogte zal worden gebracht van de nieuwe datum en locatie.

Gebruiksrecht beeld, audio en materiaal
Het is een deelnemer niet toegestaan om tijdens live evenementen video- of audio-opnamen te maken die langer duren dan 5 minuten. Ook is het niet toegestaan om langer dan 5 minuten beelden live uit te zenden via social media of andere distributiekanalen. Tijdens momenten van meditatie of visualisatie is het nooit toegestaan om opnamen te maken (video én audio). Indien de organisatie opmerkt dat deze regels worden overtreden, kan dit tot gevolg hebben dat je niet langer mag deelnemen aan het evenement.

Het is een deelnemer van een evenement niet toegestaan om werkboeken, afbeeldingen, beelden of de inhoudelijke informatie die de deelnemer ten behoeve van het evenement worden aangeboden voor commerciële doeleinden te gebruiken, te bewerken of anderszins te gebruiken of te publiceren, tenzij VoiceMindBody hiervoor vooraf schriftelijk toestemming heeft verleend. Overtreding hiervan zal in alle gevallen juridische gevolgen hebben.

Het is wel toegestaan om foto’s van afbeeldingen te maken en te publiceren via persoonlijke social media (zonder commerciële doeleinden). Ook is het toegestaan om foto’s te maken tijdens het evenement die via persoonlijke social media gedeeld mogen worden.

Beeld- en portretrechten
VoiceMindBody kan tijdens evenementen opnamen maken (foto’s, video’s en ook audio). Het is mogelijk dat een deelnemer op deze beelden herkenbaar te zien is. VoiceMindBody heeft het recht om deze beelden te gebruiken, bijvoorbeeld voor marketingdoeleinden, websites en social media. Door deelname aan een live event geeft de deelnemer toestemming aan Voice Mind Body om deze beelden te kunnen gebruiken.

Gezondheid
Wanneer je deelneemt aan een evenement dien je in een goede geestelijke en fysieke gezondheid te verkeren. Indien dit niet zo is of je hierover twijfelt, dien je dit voorafgaand aan je aanmelding kenbaar te maken bij VoiceMindBody.

Aansprakelijkheid
VoiceMindBody doet er alles aan om live evenementen voor iedere deelnemer op een prettige en veilige manier te laten verlopen. Het bezoeken van een evenement is voor eigen risico van de deelnemer. VoiceMindBody is niet aansprakelijk voor verlies, beschadiging of diefstal van eigendommen die de deelnemer heeft meegebracht naar het evenement.

Elke handeling die je doet naar aanleiding van deelname aan een evenement of een online programma is volledig voor eigen verantwoordelijkheid van jou als deelnemer. VoiceMindBody  kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor consequenties en resultaten.

Gedragsregels
Om onze live evenementen ordelijk te laten verlopen, dien je tijdens de bijeenkomst de aanwijzingen van de organisatie op te volgen. Wij behouden ons het recht voor je als deelnemer per direct de toegang tot een evenement te ontzeggen indien;

  • je de aanwijzingen van de organisatie niet opvolgt
  • je op welke manier dan ook promotionele uitingen verspreidt die niet met de bijeenkomst te maken hebben, in of rondom de locatie van de bijeenkomst, of andere deelnemers probeert te benaderen met promotionele bedoelingen of commerciële activiteiten die geen betrekking hebben op de bijeenkomst van VoiceMindBody,
  • indien je langdurig audio-  of video-opnamen maakt of uitzendt
  • je het evenement op welke wijze dan ook verstoort
  • je tijdens het evenement alcohol en/of drugs gebruikt

In alle van bovengenoemde incidenten zal je als deelnemer per direct uit de bijeenkomst verwijderd worden. Je hebt in deze gevallen geen recht op restitutie van het deelnamegeld.

Nieuwsbrief
Wanneer je jezelf hebt aangemeld om een VoiceMindBody Webinar of Live-event bij te wonen, iets aangeschaft hebt in de webshop, deelgenomen hebt aan een winactie of op een andere manier je e-mailadres achter gelaten hebt op onze site, geef je daarmee automatisch toestemming dat VoiceMindBody je nieuwsbrieven mag toesturen die inhoudelijk altijd te maken hebben met de diensten die wij aanbieden. Hiervoor uitschrijven is uiteraard altijd mogelijk. Dit doe je gemakkelijk door in de nieuwsbrief onderaan op ‘Hier afmelden’ te klikken.

(Laatste wijziging op 7 juni 2022)